Έλληνες - Hellenes

Το φως του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό

The Light of Hellenism in World Civilization

 

 

Κεντρική Σελίδα / Home Page | Σχετικά με τον Ιστό / Αbout the Web Site | Ειδήσεις / News | Επικοινωνία / Contact | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι / Useful Links

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 

 

CONTENTS OF CURRENT PAGE

Προετοιμασία 3ου Παγκοσμίου Πολέμου

Κάτι τρέχει και η Σιών προκαλεί συνεχώς συρράξεις. Μάλλον έχει πολύ μεγαλύτερες πλάτες απ’ ότι θέλει να πιστεύουμε

 

Preparation of World War 3

Something is up with Zion and it causes wars all the time. Maybe it has greater backs than the ones it wants us to believe

 

Ολυμπιακές Συμπτώσεις;

Οι αγώνες ασφαλίστηκαν οικονομικά λίγους μήνες πριν την έναρξή τους… όπως ακριβώς και οι δίδυμοι πύργοι λίγους μήνες πριν την 11η Σεπτεμβρίου

 

Olympic Coincidences?

The games have been insured financially a few months before their starting date… just like the twin towers, a few months before 9-11

Ανάφλεξη *ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ 18-05*

Οι Σιωνιστικές προβοκάτσιες για εξάπλωση μίσους και έντασης στον πόλεμο του Ιράκ

 

 *UPDATED 18-05*Ignition

The Zionist provocations to extend hatred and intensity in the Iraq war

Σχέδιο Ανάν

Κίνδυνοι από την πιθανή θετική απάντηση και των δύο πλευρών Ελληνο-Κυπρίων & Τουρκο-Κυπρίων

 

Anan Plan

Dangers from the possible positive response from both sides, Hellenic-Cypriots & Tuskish-Cypriots

Ο Αρχιτέκτονας του Patriot Act

Κινεζο-μογγόλος ο αρχιτέκτων του Patriot Act στις ΗΠΑ, βάζει τα θεμέλια της έναρξης του 3ου παγκοσμίου πολέμου

 

The Architect of the Patriot Act

The Chinese-Mongol architect of the Patriot Act in the US, places the foundations of the beginning of the 3rd World War

Κίτρινος Συναγερμός

Πίσω από τη Σιών κρύβεται η Κίνα με την Μογγολία, αποφασισμένες να παγιδέψουν λευκή και μαύρη φυλή στον «Αρμαγεδώνα»

 

Yellow Alert

Behind Zion hides China and Mongolia, determined to trap the white and the black race into the “Armageddon”

Κίνδυνος επιθέσεων από το διάστημα

Ο Αμερικανικός στρατός πίσω από το σχέδιο «αποίκησης» του Άρη

Danger of attacks from outer space

The American military behind the plan of “colonizing” Mars

 

 

 

 

 

05/06/2004

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

 

«Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε», θα πει ο μέσος άνθρωπος. Και όμως, υπάρχει τελευταία μία αυξημένη κίνηση, μυστική και φανερή, όσον αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ποιος κρύβεται άραγε πίσω απ’ όλο αυτό το σημερινό χάος; Ο ενημερωμένος πολίτης θ’ απαντήσει: «Η Σιών». Και δεν θα έχει και άδικο! Ωστόσο, πίσω απ’ ολη αυτή την έντονη προκλητικότητα του Ισραήλ, υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο πιο πίσω, κάποιος που περιμένει τις κινήσεις-προβοκάτσια των Σιωνιστών ώστε να του δοθεί η αφορμή για επίθεση. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος; Καλωσήλθατε στην Κίνα! Μαζικές μετακινήσεις μεγάλων εταιριών υπό Εβραϊκής διοίκησης από τις ΗΠΑ, κατακόρυφη αύξηση δείκτη ανάπτυξης, 5-πλάσιος στρατιωτικός προϋπολογισμός από τον ανακοινωθέν επίσημο… και τελευταία, πολλές προκλήσεις. Το σχέδιο της Κίνας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παγκόσμια ηγεμονία. Σας παραθέτουμε συνδέσμους ώστε να μελετήσετε και από μόνοι/ες σας τα γενόμενα μίας κατάστασης, την οποία η Σιών προετοιμάζει, προκαλώντας πολέμους και γενοκτονίες. Ελπίζουν στην αντίδρασή μας, στην βίαιη στρατιωτική απάντηση που θα οδηγήσει την Κίνα στην ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη. Πίσω από τη Σιών υπάρχει η Σίνα (Κίνα). Απολαύστε:

 

Η μεγάλη εκκίνηση με την 11η Σεπτεμβρίου έγινε από την ίδια τη Σιών

 

Η Σιών ετοιμάζεται να προκαλέσει ανάφλεξη στη μέση ανατολή, ως πρώτο στάδιο έλξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ προς την Ασία

 

Το «αντίπαλο δέος» του Ισραήλ για να πετύχει η εκκίνηση της άνωθεν επιχείρησης… το Ιράν ετοιμάζει επιδρομές προς το Ισραήλ. Η τέλεια πρόληση (διάβαζε αφορμή)

 

Τι καλύτερο ωστόσο από μία επίσημη απειλή του Ιράν ενάντια στις ΗΠΑ

 

Δεν έφτανε αυτό, ετοιμάζεται επίθεση ΚΑΙ στη Συρία

 

Βέβαια, για να έρθουν τα πράγματα σε μία «ισσοροπία» το Ισραήλ πουλά συστήματα ανάφλεξης πυρηνικών στους μουσουλμάνους (διάβαζε μουσουλμανικές-Σιωνιστικές κυβερνήσεις)

 

Η αγαπητή Κίνα ετοιμάζει και τον εναέριο εξοπλισμό της

 

Επίσης αυξάνει δραματικά ακόμη και τον διαστημικό της εξοπλισμό

 

Αλλά και ο εδαφικός της δεν πηγαίνει πίσω

 

Το σχέδιο της Κίνας για παγκόσμια ηγεμονία:

 

Κίνα και Ρωσία ετοιμάζονται για πόλεμο

 

Κινεζο-Ρωσικός αντιαμερικανικός άξονας (διάβαζε αντι-δυτικός)

 

Η επίθεση της Κίνας στην Ταϊβάν θα είναι ένα μήνυμα για τη δύση

 

Από την άλλη πλευρά, στις ακτές της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ έχουμε πρωτοφανή πολεμική άσκηση 7 κρατών

 

Και η βασικότατη αφορμή για να ξεκινήσουν τα παραπάνω; Φυσικά μια μεγάλη τρομοκρατική ενέργεια! Και που άραγε θα χτυπήσει αυτή;

 

Το Εβραϊκό Ινστιτούτο Βιζεντάλ καλεί τους Εβραίους να μην επισκεφτούν την Αθήνα στους Ολυμπιακούς αγώνες

 

Γιατί άραγε αυτή η προειδοποίηση; Φαίνεται ότι η Μοσσάντ έχει αρκετή δουλειά!

 

 

 

PREPARATIONS OF WORD WAR 3

 

“We had everything, that was the one thing missing”, an ordinary person could say. Even so, there is a recent increased movement, secret and obvious, regarding the military operations. Who lies behind todays chaos? The informed citizen will reply: “Zion”. And he will not be wrong! Still though, behind Israel’s intense provocations there is someone that is waiting those Zionist-provocative movements, so that he gets the chance to attack. Who is this somebody? Welcome to China! Massive movements of big companies under Jewish management from the US, huge increase of development rate, military budget 5 times higher than the official announced… and lately, many provocations. China’s plan is nothing more than world hegemony. We give you links so that you can study on your own the facts of the situation, which Zion is preparing, by causing wars and genocides. They hope for our reaction, our violent military reply that will lead China to the total annihilation of the planet. Behind Sion (Zion) is Sina (China). Enjoy:

 

The great beginning was performed on 9-11 by Zion itself.

 

Zion is getting ready to create an eruption in the middle east, as a first stage of attracting NATO forces in Asia

 

The “opposing force” of Israel to achieve the beginning of the above operation… Iran is preparing raids against Israel. The perfect provocation

 

What could be better though, than a direct threat against the US from Iran?

 

As if it was not enough, an attack on Syria is being prepared

 

Of course, for the things to come more into “balance”, Israel is selling nuclear weapon triggers to Muslims (read Muslim-Zionist governments)

 

Meanwhile, beloved China is preparing its air force

 

It also increases dramatically its military space equipment

 

It’s ground equipment though is not far behind

 

China’s plan to control the world

 

China and Russia prepare for war

 

Chinese-Russian antiAmerican axis (read anti-western)

 

The attack of China towards Taiwan is considered a “message” to the west

 

On the other side, in the shores of Virginia of the United States, we have a one of a kind war drill of 7 countries

 

And the most basic cause for the battles to begin? Of course a big terrorist act! And where will that happen?

The Jewish Institute Wiesenthal calls for Jews not to visit Athens during the Olympics

 

We wonder why did the issue is this warning? It seems that mossad is highly at work…

 

 

 

13/05/2004

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ;

 

Με βάση την αναφορά που ανακοινώθηκε στο δίκτυο BBC Sport, η διεθνής Ολυμπιακή επιτροπή ασφάλισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 για το ποσό των 93 εκατομμυρίων στερλινών (Βρετανικές λίρες), τρεις μήνες προ της έναρξής τους.

 

Μήπως αυτό έχει καμία σχέση με την ασφάλιση των Διδύμων Πύργων της Νέας Υόρκης, η οποία συνέβη μόλις 3 μήνες προ της 11ης Σεπτεμβρίου; Τι προετοιμάζει πάλι η Μοσσάντ, η οποία και έχει γεμίσει τους δρόμους της Αθήνας με πράκτορές της; Γιατί απειλούν εμάς και τους συνεργάτες μας να πάψουμε τη λειτουργία μας (όπως και ο ιστός www.e-e-e.gr) μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Ολυμπιάδας;

 

 

 

OLYMPIC COINCIDENCES?

 

Based on the report announced in the BBC Sport network, the International Olympic Committee has insured the Olympic Games of Athens 2004 for the amount of 93 million British Pounds, three months before their starting date.

 

Does it have anything to do with the insuring of the Twin Towers of New York that happened just 3 months before the 9-11? What is Mossad, that has filled the streets of Athens with it’s agents, up to? Why do they threaten us and our partners to seize our function (like the web www.e-e-e.gr) at least up until the end of the Olympic games?

 

 

 

ΑΝΑΦΛΕΞΗ

 

Οι επιχειρήσεις της Σιών για ανάφλεξη ευρύτερου πολέμου στην περιοχή του Ιράκ και επέκτασή του σε παγκόσμια κλίμακα συνεχίζονται. Από τη στιγμή που η κοινή γνώμη συνήθισε ν' ακούει για μάχες, για νεκρούς και τραυματίες... άρχισε ν' αποσύρεται και οι Αμερικανοί ν’ απαιτούν έντονα την επιστροφή των στρατιωτών στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο ωστόσο θα σήμαινε την πλήρη αποτυχία της Σιωνιστικής εκστρατείας. Επομένως, έψαξαν και βρήκαν τρόπο: «Προβοκάτσια».

 

Πρώτη προπαγάνδα. Αμερικανοί διατάχτηκαν να τελέσουν βασανιστήρια Ιρακινών από ανώτερους αξιωματούχους και σε λίγο καιρό είδαμε την πασίγνωστη πλέον Lyndie England, η οποία και είχε λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό ωστόσο που είχε "ξεφύγει" από τα ΜΜΕ ήταν το τηλεφώνημα της Lyndie στη μητέρα της τον περασμένο Ιανουάριο. "Απλά θέλω να σου πω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν θέλω ν' ανησυχείς", είπε η Lyndie στη μητέρα της. Ήταν υπό διαταγές να μην πει περισσότερα. Υπό διαταγές; Άρα πλέον μιλάμε για επεισόδιο προμελετημένο και εσκεμμένο από ανώτερους Σιωνιστικούς κύκλους, δηλαδή κάθε άλλο παρά κάτι σύνηθες ή μεμονωμένο από τους Αμερικανούς στρατιώτες. Όλοι οι "από πάνω" εν ολίγοις κρατάνε τη θέση τους, την ώρα που η Lyndie γίνεται ο αποπομπαίος τράγος.

 

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω ιστούς:

Baltimore Sun

Discussion Forum

 

Δεύτερη προπαγάνδα. Ο αποκεφαλισμός του Αμερικανού, Nick Berg. Στην μελέτη του Video του αποκεφαλισμού, οι υπεύθυνοι που καταλόγισαν τις ευθύνες στην Αλ Κάιντα, «καταγράψανε» την προέλευση των εκτελεστών ότι ήταν από το Λίβανο. Η ανάλυση ωστόσο έδειξε ότι η διάλεκτος δεν είχε καμία σχέση με Λιβανέζους. Η ανατομία των χεριών των Ισλαμιστών πλησίαζε περισσότερο στα εβραϊκά πρότυπα (μικροσκοπικά, λευκο-μογγολικά). Επίσης, ο απαγγέλλων το κείμενο, υποτίθεται ότι το διάβαζε από δύο χαρτιά. Κάποια στιγμή έχασε τη σειρά που διάβαζε και γύριζε τα φύλλα συνεχώς, αλλά ωστόσο το κείμενο το έλεγε δίχως να σταματήσει δευτερόλεπτο. Το είχε μάθει απ' έξω; Αν ναι, τότε γιατί χρειαζόταν τα χαρτιά; Και αν το γνώριζε ήδη (το μιλούσε άριστα ακόμα και όταν γύρναγε τα χαρτιά μη καταλαβαίνοντας τι στο καλό έβλεπε), τότε γιατί όταν είχε τα χαρτιά εν τάξει μπροστά του τα "διάβαζε" σα να βλέπει το κείμενο για πρώτη φορά; Η Μοσσάντ βιαζόταν φαίνεται και δεν έδωσε χρόνο προετοιμασίας στους πράκτορές της.

 

Τώρα έχουν ακουστεί και οι απόψεις ότι ο Nick Berg είναι Εβραϊκής καταγωγής. Ας υποθέσουμε ότι ισχύουν. Τότε γιατί η Μοσσάντ δολοφονεί έναν "δικό" τους; Απλό. Οι Ισραηλινοί, αντιλαμβανόμενοι την κατάντια της Σιών, έχουν αρχίσει ν' αντιδρούν ενάντια στον πόλεμο, οπότε οι Σιωνιστές είπανε να "συνετίσουν" τους αποστάτες. Επομένως, δείχνοντας έναν Ισραηλινό να αποκεφαλίζεται από υποτιθέμενους Ισλαμιστές, ελπίζουν να επαναφέρουν την πολεμική οργή και το μίσος σ' αυτούς που το έχουν εγκαταλείψει.

 

Καταπληκτικό είναι το γεγονός ότι ακόμη δεν πρόλαβε να συμβεί το γεγονός του αποκεφαλισμού, και υπάρχει εκτενέστατη αναφορά σε εγκυκλοπαίδεια.

 

Για να δείτε το μακάβριο video, μπορείτε να πιέσετε εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ανάλογες συζητήσεις.

 

Ας πούμε ότι το βίντεο ήταν αληθινό. Τότε που πήγε όλο το αίμα που κανονικά θα έπρεπε να εκτιναχτεί από το σώμα; Ιατρός δήλωσε ότι όλη η διαδικασία ήταν απάτη, και ίσως γι’ αυτό οι φωνές ήταν ξεχωριστά ηχογραφημένες (βλέπε τον εκτελεστή, ο οποίος δεν ήξερε που και τι διάβαζε στην εικόνα, αλλά στον ήχο τα έλεγε όλα άψογα).

 

**Ανανέωση**

 

Παρατηρείστε την άνωθεν φωτογραφία, η οποία είναι στο βίντεο του αποκεφαλισμού του Nick Berg. Κατά λάθος, στην δεξιά πλευρά βλέπετε να κάθεται ένας τύπος με τα χέρια στις τσέπες (και με μια εμφανή κοιλιά) ενός ανοικτού μπεζ παντελονιού, φορώντας χακί μπλούζα, να παρακολουθεί.

 

Τώρα παρατηρείστε τους τύπους που «διαχειριζόταν» τα βασανιστήρια των Ιρακινών στην ακριβώς από πάνω εικόνα. Ίδιες ενδυμασίες; Ίδιο χρώμα τοίχου; Ίδιες κοιλιές;!  Επισκεφθείτε την κάτωθεν διεύθυνση για να δείτε μια ακόμη πιο λεπτομερή ανάλυση, για να διαπιστώσετε ότι ο αποκεφαλισμός του Nick Berg έγινε στο ίδιο κτίριο, όπου έλαβαν χώρα και τα βασανιστήρια των Ιρακινών, δηλαδή στις φυλακές Abu Ghraib.

 

http://aztlan.net/berg_abu_ghraib_video.htm

 

Μετά την παρούσα ανανέωση, το ότι η Σιών και η Μοσσάντ βρίσκονται πίσω από αυτές τις ενέργειες, είναι πλέον αδιαμφισβήτητο.

 

 

Και οι δύο προβοκάτσιες είχαν τον απώτερο σκοπό καθαρά να προκαλέσουν το μίσος των Αράβων και των Αμερικανών αντίστοιχα, ώστε η Σιών να προωθήσει την ευρύτερη πολεμική ανάφλεξη στην περιοχή και εν τέλει να επιτύχει τον Αρμαγεδώνα της.

 

 

IGNITION

 

The Zionist operations for enflaming a wider scale war in the Iraq area and extending it globally continue. From the moment that the public opinion became used to hearing about battles, about dead and wounded... it started to withdraw and the Americans to intensely demand the return of the soldiers back to the US of A. Something like that though, would mean the failure of the Zionist military campaign. So, they searched and found a way: Provocation.

 

First Propaganda. Americans were ordered to perform tortures of Iraqis from higher ranked officials and in a little while we saw the all-known now Lynndie England, who had the leading role. The one thing that the mainstream media "missed" was the phone call of Lynndie to her mother last January. "I just want you to know that there might be some trouble, but I don't want you to worry", Lynndie said to her mother. She was under orders not to say anything. Under orders? Then we are talking about a premeditated and deliberate episode from the higher Zionist circles, anything but a common thing that just took place from American soldiers. All the "higher ones" in short, keep their position while Lynndie becomes the scapegoat.

 

For further information look into the following webs:

Baltimore Sun

Discussion Forum

 

Second Propaganda. The decapitation of the American, Nick Berg. While studying the video of the beheading, the officials that imputed the incident to Al Qaeda, "recorded" the origins of the executioners to be Lebanese. The analysis though showed that the dialect had nothing to do with Leban. The hand anatomy of the Islamists was closer to the Hebraic type (small, white-mongolic). Also, the person who was reciting the text, was supposed to be reading it from two papers. At some point he lost track as he was reading them and was turning those papers around all the time, but he was still reciting without stopping for a single moment. Did he learn it by heart? If yes, then why did he need the papers for? And even if he did know it (as he was still reciting the texts perfectly while rotating the papers around, not knowing what on earth he was looking at), then why when he had the papers in order in front of him, he was "reading" as if he never encountered that text before? It seems that Mossad was in a big hurry and did not give its agents time to prepare.

 

Now, there have been rumors that Nick Berg is of Hebraic Heritage. Let's suppose they are valid. Then why did Mossad murder one of "their own"? Simple. The Israelis, realizing what Zion has come to, have started to react against the war, so the Zionists though of "curing" the apostates. Consequently, showing an American-Israeli being decapitated from the hypothetical Islamists, they hope to revive the war rage and hatred to those that have given up on it.

 

It also astonishes the fact that the incident of the decapitation had just happened, and there is an extensive report in an encyclopedia.

 

In order to come to your own conclusions, you can see the morbid video here.

For further information, you can watch the according discussions.

 

Let's also accept that the video is real. Then when did all the blood, that was supposed to blow out, go?  A doctor announced that the whole procedure was a fraud, and maybe that's the reason the voices were severally recorded (see the executioner, who had no idea what he was reading on screen, but sound-wise was doing perfect) by the same person (dubbed) or another (in the same room).

 

**Update**

 

 

Look at the photograph above, which exists in the video of Nick Berg’s beheading. By mistake, in the right side you can see a person sitting with his hands in the pockets (and an apparent belly) of a beige pair of pants, wearing a khaki colored blouse, watching

 

 

Now watch the guys that “operated” the tortures of the Iraqis exactly on the image above. Same clothes? Same wall color? Same… bellies?! Visit the address below to see a more detailed analysis (chairs, uniforms, other clothing etc), in order to confirm that the beheading of Nick Berg was done in the same building, where the Iraqis’ tortures took place. That is the prison of Abu Ghraib.

 

http://aztlan.net/berg_abu_ghraib_video.htm

 

After the current update, the fact that Zion and Mossad are behind those acts, is now indisputable.

 

 

 

Both provocations had the higher goal of clearly causing the hatred of the Arabs and the Americans accordingly, so that Zion can forward a wider war eruption in the area and in the end, achieve its Armageddon.

 

 

 

 

13/04/2004

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ

 

Το Παιδαγωγικό Κέντρο του Τμήματος για την Εβραϊκή Σιωνιστική Εκπαίδευση, Θεόδωρος Χέρτσλ (1860-1904), ημερολόγιο 23 Οκτωβρίου 1902:

 

«Μίλησα εχθές με τον διάσημο άρχοντα της Αγγλίας, Τζο Τσάμπερλεην. …Έπειτα έφτασα να μιλήσω για την περιοχή την οποία ήθελα από την Αγγλία: Κύπρος, Ελ Αρίς και την χερσόνησο του Σινάι (Αίγυπτος). …Αλλά δεν είχε ιδέα που ήταν το Ελ Αρίς και έτσι πήγαμε στο μεγάλο τραπέζι όπου έβγαλε έναν μεγάλο άτλαντα ανάμεσα σε άλλα βιβλία, και μέσα στον άτλαντα εντόπισε την Αίγυπτο. ‘’Μα στην Αίγυπτο θα έχουμε τις ίδιες δυσκολίες με τους σημερινούς κατοίκους.’’ –‘’Όχι’’, είπα, ‘’δεν θα πάμε στην Αίγυπτο. Έχουμε πάει εκεί.’’»

 

Τοποθεσία άνωθεν δηλώσεως:

http://www.jafi.org.il/education/herzl/people.html , τελευταία παράγραφος.

 

Η Σιών θέλει την Κύπρο. Δεν έχει ανάγκη την Αίγυπτο, γιατί την έχει ήδη διαλύσει προ πολλού, ξεκινώντας μετά την υποτιθέμενη «έξοδο» του «Πασάχ» (Πάσχα). Με τις πρόσφατες πιέσεις, εάν το σχέδιο Ανάν γίνει αποδεκτό, οι Τούρκοι πρακτικά και με το «νόμο» καταλαμβάνουν το νησί και το παραδίδουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στον απόλυτο έλεγχο των Σιωνιστών. Οι Έλληνες οφείλουν να αντισταθούν, να αρνηθούν σε αυτή την ισοπέδωση.

 

Τι γίνεται όμως μετά από ένα ενδεχόμενο «ΟΧΙ»;

 

Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι «καλύτερα να καταλάβουμε όλο το νησί να τελειώνουμε», όπως και πιο πρόσφατα δηλώσανε ότι «μπορούμε να καταλάβουμε την Ελλάδα ανά πάσα στιγμή». Να είναι «καλά» και ο «φιλέλληνας» Τούρκος Πρύτανης με τις τελευταίες του εντελώς εχθρικές ανακοινώσεις… Επομένως, εάν οι Τουρανοί Τουρκο-Μογγόλοι δούνε ότι η διπλωματική οδός δεν τους δίνει αυτά που θέλουν, μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας και πιθανής ολικής επίθεσης της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου και κατ’ επέκταση της Ελλάδος. Μετά την άρνηση του σχεδίου Ανάν, κάθε 24ωρο είναι πιθανή ημέρα πολέμου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Εάν σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός του Αμυντικού-Επιθετικού συμφώνου μεταξύ των χωρών Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια & Τουρκίας (Β.Α.Σ.Τ. όπως αποκαλείται στα κείμενα της ΟΕΑ), θα υπάρχουν 4 χώρες εναντίον μας. Θα είναι η Ελλάς έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει εχθρικό πεζικό των 750.000 ανδρών συν τους 450.000 περίπου Αλβανούς οπλίτες & αξιωματικούς της εγκληματικής οργάνωσης UCK (δηλώσεις του State Department) που βρίσκονται εντός της χώρας; Με μόνον 92.000 ενεργό στρατό, θα πρέπει να δοθεί αποφασιστικός αγώνας. Επομένως ο Ελληνικός Στρατός οφείλει να «συννεφιάσει» τις θέσεις του από τους εχθρούς αλλάζοντας τη χωροταξία των δυνάμεών του όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να αποφευχθεί ένας πιθανός επερχόμενος σφαγιασμός των στρατιωτών και των άοπλων πολιτών μας. Καλούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να υψώσουν τις ασπίδες της άμυνας για τη χώρα μας, όπως πράξανε οι Σπαρτιάτες προ 2.5 χιλιάδες έτη. Ο Λεωνίδας έχει ήδη βηματίσει έμπροσθεν.

 

 

THE ANAN PLAN

 

The Pedagogic Center of the Department for Jewish Zionist Education, Theodore Herzl (1860-1904), diary of 23th of October of 1902:

 

“Talked yesterday with the famous master of England, Joe Chamberlain. ... Then I came to speak about the territory which I wanted from England: Cyprus, El Arish, and the Sinai Peninsula. ... But he had no idea where El Arish was, and so we went to a big table where he pulled out an atlas among other books, and in the atlas located Egypt. "But in Egypt we would have the same difficulty with the present inhabitants."- "No", I said, "we will not go the Egypt. We have been there."

 

The location of the above statement:

http://www.jafi.org.il/education/herzl/people.html , last paragraph.

 

Zion wants Cyprus. It does not need Egypt, because it has already crippled it a long time ago, beginning after the supposed “Exodus” of the “Pasah” (Easter). With the recent pressures, if the Anan plan is accepted, the Turkish practically and by “law” they overtake the islands and thus delivering it to the absolute control of the Zionists. The Hellenes owe to resist, to refuse this leveling.

 

What happens though from a possible “NO”?

 

Turkish officials have repeatedly declared in public that they are ready and willing to attack both Cyprus and Hellas (Greece) and conquer them, to “get it done with”. “God bless” the supposed “friend” of the Hellenes (Greeks), the Turkish doyen, with his recent most hostile announcements on the TV. So, if the Touranian Turkish-Mongols see that the diplomatic way does not give them what they want, it is almost certain that the neighboring country will choose its all-time tactic of military operations and genocides. After the turn down of the Cofi Anan plan, every 24-hour could be a day of war between Hellas and Turkey. If in that we add the fact that Turkey has a defensive-offensive pact with Bulgaria, Albania and Skopje (FYROM), there will be 4 countries against us (the B.A.S.T axis as HRG refers to it). Will Hellas be ready to face an enemy infantry of 750,000 men plus the 450,000 Albanians, soldiers and officers of the criminal organization UCK (name “criminal organization” was given by the Department of State, USA) that exist inside the country. Therefore the Hellenic Army must cloud its positions from the enemy by changing the locations of its forces as soon as possible, to avoid a possible massacre of our troops and our unarmed people. We call upon our military to raise the shields of defense for our country as the Spartans did 2.5 millenniums ago. Leonidas has already stepped forward.

 

 

ΚΙΝΕΖΟ-ΜΟΓΓΟΛΟΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΥ PATRIOT ACT ΣΤΙΣ ΗΠΑ

 

Τυχαία ή εσκεμμένα; Ο Viet D. Dinh ορκίστηκε ως βοηθός γενικού στο γραφείο νομικών υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 31 Μαΐου του 2001, μόλις ελάχιστους μήνες προτού την επίθεση στους δίδυμους πύργους.

 

Στην σελίδα των Φίλων της Ελευθερίας των ΗΠΑ, αναφέρουν καθαρά ότι έχουν έναν «υπόγειο» (προδότη) εντός των υψηλοτάτων επιπέδων και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί τους. Δεν είναι απλό κάποιος να διορίζεται σε μια τέτοια θέση και ξαφνικά να γίνεται ο αρχιτέκτονας μιας σειράς τροπολογιών που βασανίζουν ένα ολόκληρο κράτος και βάζουν τα θεμέλια για ένα αστυνομικό κράτος. Αλήθεια, ποια η σχέση του κυρίου Dinh με τις τελευταίες κινήσεις της Κίνας, της Μογγολίας και του Θιβέτ που προετοιμάζουν την παραπλάνηση των συμμαχικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια παγίδα θανάτου; (Είδατε άρθρο «Κίτρινος Συναγερμός» λίγο πιο κάτω)

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ύποπτο παρελθόν του Viet D.Dinh μπορείτε να δείτε στην κάτωθεν σελίδα:

 

http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1420

 

 

A CHINESE-MONGOL IS THE ARCHITECT OF THE PATRIOT ACT  IN THE USA

 

Accidentally or deliberately? Viet D. Dinh was sworn in as Assistant Attorney General for the Office of Legal Policy of the United States of America on 31st of May, 2001, just a few months before the attack on the twin towers.

 

In the page of the Friends of Liberty of the USA, clearly state that they have a “mole” in their highest levels and we will totally agree with them. It is not a simple matter for someone to be appointed into such a position and suddenly become the architect of a series of bills that trouble an entire country and set the foundations of a police state. Really, what is Mr. Dinh’s relation with the latest moves of China, Mongolia & Tibet which are preparing the deception of the allied forces of the USA and Europe, in order to lead them to a death trap? (See “Yellow Alert” article below)

 

More information about the suspicious past of Viet D.Dinh can be found in the page below:

 

http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1420

 

 

 

22/03/2004

 

*ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ*

 

Μογγολία και Θιβέτ ετοιμάζονται να προχωρήσουν στο μεγάλο σχέδιό τους, μετά από χιλιάδες χρόνια προετοιμασίας. Η εσωτερική Μογγολία, μέρος της σημερινής Κίνας, έχει από το 1990 επεκτείνει τους έντονους αυτονομιστικούς αγώνες στο εξωτερικό, ενάντια στην Κίνα. Η μεγάλη έκπληξη (;) στην ιστορία είναι ότι πλέον αρχίζει και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Στις 31 Μαΐου του 2004, η Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει την επανίδρυση στρατιωτικών βάσεων σε όλη την περιοχή της Μογγολίας. Επίσης συμφωνήθηκε εκατέρωθεν (Μογγολίας & ΝΑΤΟ) ώστε η συμμαχία να παράσχει εφόδια και ανθρώπινο προσωπικό για την πολιτική ασφάλεια των πολιτών της χώρας όπως ανέφεραν Μογγολικές εφημερίδες. Να κάνουμε την εξής ερώτηση: Τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ στην κεντρική Ασία; Μήπως είναι «άγνωστο» στους πολλούς ότι η Κίνα έχει ήδη απειλήσει με πόλεμο όποιον τολμήσει να αλλάξει τα σύνορα ή να βοηθήσει εθνικιστικές οργανώσεις να δημιουργήσουν επεισόδια και περιπτώσεις αποσχίσεως από τη χώρα. Εάν το ΝΑΤΟ εμπλακεί, τι θα σημαίνει για τις χώρες μέλη της συμμαχίας και τι θα σημαίνει για τα απίστευτα νούμερα των Κινέζων που ήδη κατοικούν μέσα σ’ αυτές τις χώρες;;;

 

Οι εξελίξεις όμως δε σταματούν εδώ. Υπάρχει και πρόβλημα νοτίως της Κίνας, με την Ινδία και συγκεκριμένα με το Θιβέτ. Οι δύο χώρες αλληλο-κατηγορούνται ότι η κάθε μία έχει παράνομα στην κατοχή της κομμάτι της άλλης. (η Ινδία κρατά «παράνομα» 97.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η Κίνα 37.700). Σύμφωνα με τα «Παγκόσμια Νέα του Θιβέτ» από άρθρο του πρακτορείου Associated Press, στις 24 Απριλίου του 2000 (είχε δημοσιευθεί και στο CNN) ότι ο Υπουργός Άμυνας Γεώργιος Φερνάντες ισχυρίστηκε ότι ένας νέος πυρηνικός πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Κίνας, υπολογιζόμενος για τον Μάιο του 2007 είναι πιθανότατος να συμβεί.

 

Έχοντας τα παραπάνω ως άξονα, ας ρωτήσουμε τα εξής:

  1. Το Ισλάμ είναι κοντά σε πλήρη εμπόλεμη κατάσταση με το ΝΑΤΟ, τι θα γίνει αν εμπλακεί και η Κίνα, ειδικά τώρα που η συμμαχία μεταξύ Ρωσίας, Ισλάμ και Κίνας είναι γεγονός;
  2. Πώς θα αντιδράσουν οι απανταχού Κινέζοι, οι οποίοι οργανώνονται στις καίριες θέσεις των δυτικών χωρών, ξεφυτρώνοντας ειδικά τελευταία σαν τα μανιτάρια;
  3. Μήπως οι Εβραίοι Σιωνιστές και οι σύμμαχοι Σιωνιστές προσπαθούν με κάθε θυσία να δημιουργήσουν εντάσεις (όπως με τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς) και φυλετικές αντιθέσεις (το παράδειγμα της Κλαρεμόντης Μακέννα, Εβραίας που κατέστρεψε το αυτοκίνητό της και το κατήγγειλε ως έγκλημα μίσους εναντίον της… βέβαια η ίδια είχε φροντίσει να πάρει όλα της τα πράγματα από μέσα προτού αρχίσει να τα σπάει);
  4. Τη στιγμή που «ο κόσμος χάνεται», η Κίνα αναπτύσσεται με απίστευτη ταχύτητα. Αντί αυτού ωστόσο, το μέσο κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα είναι $750 και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εντόνως γι’ αυτή την εντελώς αναπάντεχη ανάπτυξη, η οποία έχει αρχίσει να εξουθενώνει τον πληθυσμό και φυσικά και οικονομικά. Γιατί άραγε; Τι τρέχουν να προλάβουν οι Κινέζοι; Μήπως θα έπρεπε να ρωτήσουν πρώτα το παγκόσμιο αρχηγείο του Σιωνισμού εν ονόματι HONG στην Κίνα;

 

Τόσο καιρό, οι Εβραίοι και μη, Σιωνιστές έχουν αναλάβει το βάρος της παραπλάνησης ολόκληρου του πλανήτη, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην μέγα-δολοφόνο κίτρινη φυλή να προετοιμαστεί ώστε να επαναλάβει τις μαζικές γενοκτονίες δισεκατομμυρίων της λευκής και μαύρης φυλής, όπως έπραξε πολλαπλώς στο παρελθόν.

 

Άλλοι παίρνουν το φταίξιμο, ενώ η «μεγάλη» και «όμορφη» προετοιμάζεται να δείξει το πραγματικό της δαιμονικό πρόσωπο. Όταν όμως συμβεί αυτό, ίσως να είναι πολύ αργά…

 

Περισσότερα μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να δει στους κάτωθεν συνδέσμους:

 

Το ημερολόγιο του ΝΑΤΟ που γράφει για την αποκατάσταση / επανίδρυση των βάσεων στη Μογγολία:

http://www.nato.int/ccms/calendar/calendar2004.htm

 

Αυτονομιστικά κινήματα στην Εσωτερική Μογγολία

http://www.radicalparty.org/humanrights/mon_doc2.htm - 4

 

Κινήσεις ανεξαρτητοποίησης Μογγολίας Από Κίνα

http://www.hunmagyar.org/mongol/smong.html

 

Συνεργασία της Μογγολίας με το ΝΑΤΟ στην 4η σελίδα, αριθμός πεδίου 6:

http://www.un-mongolia.mn/archives/disaster/report/January.PDF

 

Η Κίνα «αισθάνεται» την απειλή του ΝΑΤΟ στα σύνορά της:

http://taiwansecurity.org/WP/WP-990611.htm

 

Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Φερνάντες για τον επερχόμενο πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Ινδίας και Κίνας για το Θιβέτ:

http://www.tibet.ca/en/wtnarchive/2000/8/25_5.html

 

 

 

 

*YELLOW ALERT*

 

Mongolia and Tibet are preparing to proceed to their big plan, after thousands of years of preparation. The Inner Mongolia, part of today’s China, since 1990 it has extended its autonomist struggles abroad against China. The big surprise (?) in the story is that now the involvement of NATO is beginning. On the 31st of May of 2004, the North Atlantic Alliance will begin the rehabilitation of the military bases in all the region of Mongolia. Also it was agreed by both sides (Mongolia & NATO) so that the alliance provides supplies and human personnel for “civil security” as it was named by the Mongolian newspapers. Let us ask the following question: What is the purpose of NATO deep inside central Asia? Could it be possibly unknown to the people that China has already threatened with war anyone that dares changes its borders or helps autonomist groups create a situation of possible secession from the mainland. If NATO gets involved, what will it mean for the countries-members of the alliance and what will it mean for the unbelievably large numbers of the Chinese people that reside in them?

 

The developments do not end here though. There is also a problem south of China, in India and more precisely in Tibet. The two countries blame one another that each one occupies illegally land of the other (India “illegally” occupies 97,000 square kilometers and China 37,700). According to the “Tibet World News”, an article from the Associated Press, in 24th of April of 2000 (was also published on CNN) said that Minister of Defence George Fernandes said that a new nuclear war between India and China, scheduled for May of 2007 is very likely to happen.

 

Having the above as an axis, let’s ask the following:

  1. Islam is close to a full war with NATO, what will happen if China gets involved, especially now that the alliance between Russia, Islam and China is a fact?
  2. How will all the Chinese react in such an act, taking into account that they are organizing in key positions of the Western Civilization countries, popping up like mushrooms especially recently?
  3. Could it be that Hebrew Zionists and their other Zionist allies are trying to create instability at all costs (like with the murdering of the leader of Hamas) and the racial “hatred” (like the recent multiple events where Hebrews are destroying their property and then blame others for “hate crimes” against them)
  4. At the moment that “the world is falling”, China is developing with an incredible speed. In contradiction to that though, the annual average income is $750 and the people are intensively protesting against this completely unexpected development, that is exhausting the population physically and economically. Think about it, why? What is China running to catch? Should they first ask the World Wide headquarters of Zionism, named HONG of China?

 

For all this time -Hebrews and non-Hebrews- Zionists have taken the responsibility of misleading the entire planet, to give the opportunity to the mega-murderer: the yellow race, to prepare in order to repeat the massive genocides of the billions of people of the black and white race… exactly as it has done in the past.

 

Others take the blame, while the “big” and the “beautiful” prepare to show its true demonic face. But when it does, it might be too late…

 

NATO’s calendar that shows the rehabilitation of the military bases in Mongolia:

http://www.nato.int/ccms/calendar/calendar2004.htm

 

Autonomist movements inside Inner Mongolia:

http://www.radicalparty.org/humanrights/mon_doc2.htm – 4

 

Groups for Mongolian Independence from China:

http://www.hunmagyar.org/mongol/smong.html

 

Cooperation of NATO with Mongolia, page 4, row number 6:

http://www.un-mongolia.mn/archives/disaster/report/January.PDF

 

China feels the threat of NATO around its borders:

http://taiwansecurity.org/WP/WP-990611.htm

 

Minister of Defense George Fernandes announcements for the upcoming China-India nuclear war over Tibet:

http://www.tibet.ca/en/wtnarchive/2000/8/25_5.html

 

 

 

05/03/2004

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ; (!)

 

Το πρόγραμμα δημιουργίας αποικίας στο Φεγγάρι (Λεβάν) των ΗΠΑ για την ευκολότερη μετάβαση στον πλανήτη Άρη έχει ξεκινήσει από καιρό, όταν από τον περασμένο Αύγουστο στείλανε το πρώτο σκάφος (δίχως ανακοίνωση εκτόξευσης) στον δορυφόρο μαζί με αποίκους, όπως ισχυρίστηκαν οι κυβερνητικές αρχές της χώρας. Μόλις εχθές, 4 Μαρτίου του 2004, ανακοινώθηκε από τον στρατηγό Gregory Martin ότι ο Αμερικανικός στρατός λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα των ΗΠΑ. Όταν ερωτήθηκε γιατί εμπλέκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η απάντηση του έδειξε καθαρά ότι αναμένουν απειλή από το διάστημα. Γιατί άραγε; Τι γνωρίζουν που δεν το έχουν μεταδώσει στους κατοίκους του πλανήτη Γη; Μήπως αυτό συνδυάζεται με την αύξηση των δορυφόρων στον πλανήτη Δία που ανακαλύφθηκαν μόλις τον Μάιο του 2003; Μήπως προετοιμάζονται και για άλλου είδους πολέμων τη στιγμή που προσπαθούν να μας εμπλέξουν στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο (με τις ευλογίες της Κίνας);

 

Μήπως λοιπόν, η Ομάς Ελληνικής Αποκαταστάσεως έχει δίκιο για τον σταθμεύοντα Γαλαξιακό Κυβερνητικό Αστροστόλο στην τροχιά του Κρόνου; Μία τέτοια δήλωση από έναν υψηλότατο αξιωματούχο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι κάτι λίγο και αξίζει της δέουσας προσοχής. Μπορείτε να δείτε το ακριβές άρθρο από τις παρακάτω δύο πηγές:

 

http://www.space.com/news/nasa_military_040304.html

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A31534-2004Mar4.html

 

Ποια η σχέση των όλων των παραπάνω με τις δηλώσεις Καρατζαφέρη και Φουράκη (ιερέας της Σιωνιστικής Ομάδος «Ε») σχετικά με τη στρατιωτική πορεία της χώρας μας ενάντια στην Ασία; Ακούστε τα ίδια τους τα λόγια (από τον ιστό γνώσης «Ε»):

 

Φουράκης, Καρατζαφέρης 1, Καρατζαφέρης 2.

 

 

DANGER OF ATTACKS FROM SPACE? (!)

The Lunar (read Levan) colony creation project of the USA for a better transportation towards Mars has began sometime now, when the last August they sent the first shuttle (without a launch announcement) to the “natural” satellite along with colonists, according to the state government. Just yesterday, 4rth of March of 2004, General Gregory Martin announced that the American military will participate in that program of the United States. When he was asked as to why the armed forces are involved, his reply clearly stated that they expect a threat from space. We wonder why? What is it that they know and have not shared it with the people of the planet Earth? Does it combine with the increase of satellites on planet Jupiter that were recently discovered in May of 2003? Are they getting ready for another kind of war at the moment they try to get us all involved in the 3rd World War (with the blessings of China)?

 

Is it that the Hellenic Restoration Group is right about the Galactic Government Starfleet being stationed in Saturn’s orbit? Such a statement from a highest ranked officer of the American armed forces is not a small thing and requires the proper attention. You can view the exact article in the following two sources:

 

http://www.space.com/news/nasa_military_040304.html

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A31534-2004Mar4.html

 

What is the relation of all the above with the announcements of Karatzaferis (of LAOS) and Fourakis (priest of the Zionist “Team E”) with the military campaign of our country against Asia? Listen to their own words (in Hellenic language, from the Web of Knowledge “E”):

 

Fourakis, Karatzaferis 1, Karatzaferis 2.

 

 

 

 

Αρχείο Νέων

News Archive

 

 

 

 

2003 Απόλλων – Apollon